Смањи
Аа
Повећај

Odeljenje za upravljanje projektima i strateško planiranje u energetici

U Odeljenju za upravljanje projektima i strateško planiranje u energetici obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije iz delokruga Ministarstva i njihovu reviziju; pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova Evropske unije; pripremu strateških dokumenata iz delokruga Ministarstva i njihova revizija; koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog kofinansiranja projekata; proveru ispunjenosti preduslova za sprovođenje projekata i ugovora; sprovođenje pravila i principa neophodnih za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravljanja sredstvima Evropske unije u skladu sa procedurama; pripremu i izradu energetske politike odnosno Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, Energetskog bilansa, kao i drugih planskih dokumenata i izveštaja u oblasti energetike na nacionalnom i lokalnom nivou; praćenje realizacije Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, Energetskog bilansa i drugih strateških i planskih dokumenata; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu mišljenja o nacrtima zakona, podzakonskih akata, strateških, planskih i drugih dokumenata koje dostavljaju na mišljenje drugi ovlašćeni predlagači; saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu; učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima vezanim za strateško planiranje i energetsku statistiku; praćenje rada lokalne energetike; pripremu i predlaganje domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti strateškog planiranja i lokalne energetike; aktivnosti na unapređenju rada lokalnih sistema energetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za upravljanje projektima i strateško planiranje u energetici obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Odsek za upravljanje projektima;
  • Odsek za strateško planiranje u energetici.