Смањи
Аа
Повећај

Odsek za strateško planiranje u energetici

U Odseku za strateško planiranje u energetici obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu energetske politike odnosno Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, Energetskog bilansa, kao i drugih planskih dokumenata i izveštaja u oblasti energetike na nacionalnom i lokalnom nivou; praćenje realizacije Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, Energetskog bilansa i drugih strateških i planskih dokumenata; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu mišljenja o nacrtima zakona, podzakonskih akata, strateških, planskih i drugih dokumenata koje dostavljaju na mišljenje drugi ovlašćeni predlagači; saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu; učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima vezanim za strateško planiranje i energetsku statistiku; praćenje rada lokalne energetike; pripremu i predlaganje domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti strateškog planiranja i lokalne energetike; aktivnosti na unapređenju rada lokalnih sistema energetike; administriranje IMIS bazom podataka za energetski bilans, LEP bazom podataka za toplotnu energiju i softverom SEMS - Sistem energetskog modeliranja Srbije, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.