Смањи
Аа
Повећај

Nacionalni program energetske sanacije domaćinstava

Nacionalni Program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

Ministarstvo rudarstva i energetike pokrenulo je Nacionalni Program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova tokom 2021. godine, koji sprovode jedinice lokalnih samouprava.

Cilj Programa mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Republike Srbije.

Model sufinansiranja mera energetske sanacije jeste da Ministarstvo i JLS obezbeđuju do maksimalno 50% sredstava (MRE 25%, JLS 25%), dok građani učestvuju sa drugom polovinom.

Mere energetske sanacije predviđene ovim Pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji gradova i opština.

Jedinice lokalnih samouprava koje su učesnice Programa, u obavezi su da formiraju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije i objave dva javna poziva. Prvi za privredne subjekte koji će izvoditi radove na objektima odnosno domaćinstvima, a drugi za građane.

Komisije imaju zadatke da obave terenski rad (jednom pre radova, drugi put nakon završenih radova), pripremaju konkursne dokumentacije, oglašavaju javne pozive, primaju i kontrolišu prispele zahteve, objavljuju preliminarne i konačne rang liste kako privrednih subjekata tako i građana, izrađuju Ugovore o sprovođenju mera energetske sanacije, kao i da prate realizaciju mera i vrše kontrolu njihove realizacije. Komisije su nezavisne u svom radu.

Mere za koje se građani mogu prijaviti:

  • zamena spoljnih prozora i vrata; 
  • postavljanje termičke izolacije zidova, krovova i tavanica; 
  • postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača; zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim; 
  • zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora; 
  • ugradnja toplotnih pumpi; 
  • ugradnja elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predatekoličine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili); 
  • ugradnja solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode; 
  • ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Više informacija o samim javnim pozivima možete pribaviti putem sledećih telefonskih brojeva: 011/360-45-10 , 011/360-44-15, 011/360-44-92, 011/360-44-34 I 011/360-45-15  ili putem mejl adrese : energetska.efikasnost@mre.gov.rs

Ministarstvo je do sada realizovalo tri javna poziva za jedinice lokalnih samouprava: