Смањи
Аа
Повећај

Odeljenje za geološka istraživanja i rudarstvo

U Odeljenju za geološka istraživanja i rudarstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu strateških nacionalnih dokumenata, planova i programa u oblasti geoloških istraživanja i održivog korišćenja geoloških resursa koji obuhvataju geološku sredinu, odnosno resurse mineralnih sirovina; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti geoloških istraživanja i rudarstva koji se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; davanje mišljenja i objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u ovoj oblasti; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; overu rezervi mineralnih sirovina i izradu bilansa rezervi mineralnih sirovina podzemnih voda i geotermalnih resursa; pokretanje i sprovođenje postupka za davanje koncesija za istraživanje mineralnih sirovina kao i za eksploataciju mineralnih sirovina; posebno razmatranje i ocenu predloga za zaključivanje međunarodnih ugovora za finansiranje istražnih projekata, kao i rudarskih objekata; rešavanje po zahtevima za davanje odobrenja iz oblasti geoloških istraživanja i rudarstva; učestvovanje u vođenju evidencija i katastra iz oblasti geoloških istraživanja i rudarstva; učestvovanje u pripremi normativa i standarda za izradu geoloških karata; praćenje informacionog sistema u oblasti geologije i rudarstva; izradu godišnjih programa i izveštaja o realizaciji osnovnih geoloških istraživanja u oblasti održivog korišćenja geoloških resursa i praćenje izrade geoloških karata različitih razmera i namena; praćenje usaglašenosti sirovinske baze mineralnog porekla i njenog korišćenja sa dugoročnim potrebama privrede; praćenje stanja u oblasti ekonomskih trendova u oblasti korišćenja mineralnih sirovina; predlaganje strateških pravaca razvoja preduzeća u oblasti rudarstva; naplatu naknade za geološka istraživanja i naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.