Смањи
Аа
Повећај

Sektor za inspekcijski nadzor

U Sektoru za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor prema zakonu kojim se uređuje energetika, zakonu kojim se uređuje efikasno korišćenje energije i drugim zakonima i propisima iz oblasti elektroenergetike; zakonu kojim se uređuje cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucija gasovitih ugljovodonika, zakonu kojim se uređuje tržišni nadzor i drugim zakonima i propisima iz oblasti opreme pod pritiskom; inspekcijski nadzor nad obavljanjem energetskih delatnosti prema zakonu kojim se uređuje tržišni nadzor, nadzor nad primenom propisa u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije; nadzor nad primenom propisa o formiranju operativnih rezervi, o kvalitetu energije i energenata i propisa u oblasti toplotne energije; inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa, standarda i tehničkih normativa koji se odnose na vršenje eksploatacije mineralnih sirovina i na izgradnju i upotrebu rudarskih objekata u kojima se obavlja delatnost površinske, podzemne i podvodne eksploatacije mineralnih sirovina, kao i na one koji se odnose na rad elektroenergetskih postrojenja i uređaja u rudarskim objektima; inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavljanje geoloških istraživanja mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa, kao i inspekcijski nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja; inspekcijski nadzor nad primenom mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu u vršenju geoloških istraživanja, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru za inspekcijski nadzor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Grupa za pravne i administrativne poslove u oblasti inspekcijskih poslova;
  • Odeljenje za elektroenergetsku inspekciju;
  • Odeljenje za inspekciju opreme pod pritiskom;
  • Grupa za energetsku inspekciju;
  • Odeljenje geološke i rudarske inspekcije.