Смањи
Аа
Повећај

Grupa za energetsku inspekciju

U Grupi za energetsku inspekciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad obavljanjem energetskih delatnosti prema zakonu kojim se uređuje energetika, zakonu kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, zakonu kojim se uređuje tržišni nadzor, nadzor nad primenom propisa u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije; nadzor nad sprovođenjem propisa o formiranju i čuvanju obaveznih i operativnih rezervi, o kvalitetu energije i energenata i propisa u oblasti toplotne energije; obavljanje zajedničkih inspekcijskih pregleda sa inspektorima drugih organa; saradnju sa drugim sektorima u Ministarstvu i drugim službama i stručnim organizacijama u vezi sa kontrolom ispunjavanja obaveza energetskih subjekata iz delokruga Grupe, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.