Смањи
Аа
Повећај

Odsek za geološku inspekciju

U Odseku za geološku inspekciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavljanje geoloških istraživanja mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa, kao i inspekcijski nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja; inspekcijski nadzor nad primenom mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu u vršenju geoloških istraživanja; vršenje uviđaja na licu mesta ako se dogodi smrtni ili grupni nesrećni slučaj i izradu obrazloženog izveštaja sa mišljenjem o uzrocima nesreće i podnošenje istog nadležnim organima, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.