Смањи
Аа
Повећај

Odsek za rudarsku inspekciju

U Odseku za rudarsku inspekciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa, standarda i tehničkih normativa koji se odnose na vršenje eksploatacije mineralnih sirovina i na izgradnju i upotrebu rudarskih objekata u kojima se obavlja delatnost površinske, podzemne i podvodne eksploatacije mineralnih sirovina, kao i na one koji se odnose na rad elektroenergetskih postrojenja i uređaja u rudarskim objektima; inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima; vršenje uviđaja na licu mesta ako se dogodi smrtni ili grupni nesrećni slučaj ili havarija opreme u rudnicima i izradu obrazloženog izveštaja sa mišljenjem o uzrocima nesreće i podnošenje istog nadležnim organima, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.