Смањи
Аа
Повећај

Sektor za naftu i gas

U Sektoru za naftu i gas obavljaju se poslovi koji se odnose na: naftnu i gasnu privredu; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehničkih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u ovoj oblasti; izradu energetskog bilansa Republike Srbije u ovoj oblasti; pripremu predloga mera Vlade u slučaju poremećaja u snabdevanju i ugrožavanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom, operativne rezerve nafte i derivata nafte; markiranje i monitoring kvaliteta derivata nafte; cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte i gasa i opreme pod pritiskom; izdavanje energetskih dozvola za energetske objekte u oblasti nafte i gasa, izdavanje saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe, obezbeđivanje uslova za funkcionisanje preduzeća u oblasti naftne i gasne privrede; koordinaciju poslova u vezi sa projektima i investicijama u oblasti nafte i gasa; praćenje ostvarenja strategije energetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru za naftu i gas obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa;
  • Odsek za tehničko - tehnološke poslove u oblasti nafte i gasa.