Смањи
Аа
Повећај

Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa

U Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti nafte i gasa i opreme pod pritiskom i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti nafte i gasa; donacije i tehničku pomoć u oblasti nafte i gaca; izdavanje energetskih dozvola za izgradnju energetskih objekata u oblasti nafte i gasa; izdavanje saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe; pripremu predloga odluke o određivanju drugog energetskog subjekta u oblasti prirodnog gasa koji će obavljati delatnost umesto subjekta kome je trajno oduzeta licenca; izradu predloga rešenja po žalbama na rešenja inspektora opreme pod pritiskom i energetskih inspektora, predloga rešenja po žalbama na rešenja Agencije za energetiku, žalbama na rešenje energetskog subjekta po zahtevu za izvođenje radova u blizini energetskog objekta u oblasti nafte i gaca i pripremu odgovora na tužbe u upravnom sporu po drugostepenim rešenjima; izradu akata koji se odnose na svojinu i investitorska prava, pokretanje i sprovođenje postupka za davanje koncesije u oblasti  nafte i gasa; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte i gasa i opreme pod pritiskom; operativne rezerve nafte i derivata nafte; analizu srednjoročnih planova razvoja i godišnjih programa poslovanja javnih preduzeća, kao i drugih energetskih subjekata iz oblasti nafte i gasa; praćenje realizacije projekata i investicija; praćenje i unapređenje programa markiranja i sistema monitoringa kvaliteta derivata nafte; izradu predloga Energetskog bilansa u delu nafte i gasa i praćenje njegove realizacije; praćenje uticaja mera tekuće ekonomske politike i predloga regulatornog tela u pogledu metodologija i tarifa u oblasti nafte i gasa na položaj naftne i gasne privrede; praćenje otvaranja tržišta prirodnog gasa; praćenje i analizu stanja, kretanja i cena nafte i gasa na svetskom i domaćem tržištu; pripremu predloga informacija i zaključaka iz oblasti nafte i gasa radi dostavljanja Vladi na razmatranje i usvajanje; pripremu predloga akata iz oblasti nafte i gasa koje donosi Vlada; obradu predmeta po predstavkama i pritužbama građana, po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti nafte i gasa; pripremu priloga za odgovore na poslanička pitanja, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.