Naslovna » Arhiva » Javne nabavke - Uprava za rezerve energenata

Arhiva

Javne nabavke - Uprava za rezerve energenata

2018.godina

Plan javnih nabavki za 2018. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

Usluga kvalitativne i kvantitativne kontrole obaveznih rezervi nafte i derivata nafte , JN 03/2018

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara derivata nafte-gasno ulje evro dizel (srps en 590), JN 02/2018

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleski

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluga osiguranja robe - nafte i derivata nafte, JN 01/2018

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

2017.godina

Plan javnih nabavki za 2017. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

Otvoreni postupak za javnu nabavku usluga – Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte (Tiketi) JN br. 04/17

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleski

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 4

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 5

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 6

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 7

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 03/2017 - Usluge vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na izgradnji sistema za rekuperaciju para (VRU) na instalaciji "Požega" u Požegi

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka u otvorenom postupku br. JN-02/2017 - Nabavka dobara derivata nafte

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleski

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka br. JN broj 01/2017 - Osiguranje robe - nafte i derivata nafte

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

 

2016.godina

Plan javnih nabavki za 2016. godinu – Uprave za rezerve energenata

 

Javna nabavka br. Jn-06/2016 usluga savetnika za javno – privatno partnerstvo za izgradnju skladišta za obavezne rezerve

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 4

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka br. Jn-05/2016 u otvorenom postupku nabavke usluga Kvalitativne i kvantitativne kontrole obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka – Izgradnja sistema za rekuperaciju para (VRU) na instalaciji Požega u Požegi

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obilasku lokacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka usluga - Osiguranje robe - nafte i derivata nafte – 03/16 u otvorenom postupku

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka usluga - Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte JN 02/16 u otvorenom postupku

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - rešenje

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -izmena

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - izmena - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE - Uprava za rezerve energenata
I REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE
JAVNA NABAVKA br. 01/16– NABAVKA DERIVATA NAFTE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - rešenje

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 1

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 2

 Преузмите документ Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda - izmena - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - izmena

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

2015.godina

Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za
Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte JN 04/15

 Preuzmite dokument Obaveštenje

 Preuzmite dokument Notification

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - izmena

 Preuzmite dokument Amended Tender documents

 Preuzmite dokument Mišlјenje

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE - Uprava za rezerve energenata
I REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE JAVNA NABAVKA
br. 03/15– NABAVKA DERIVATA NAFTE
u Pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Obaveštenje

 Preuzmite dokument Notification

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Mišlјenje

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 1

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 2

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 3

 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori 4

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Poziv za dostavu ponude u javnoj nabavci male vrednosti za koji se izdaje narudžbenica

 Preuzmite dokument Obrazac ponude Poziv za IT opremu

 Preuzmite dokument Tehnička specifikacija IT opreme

 

Poziv za dostavu ponude u nabavci dobara- kancelarijskih stolica za koji se izdaje narudžbenica

 Preuzmite dokument Obrazac ponude Poziv za dostavlјanje ponude

 Preuzmite dokument Tehnička specifikacija

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA
MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE - Uprava za rezerve energenata
I REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
JAVNA NABAVKA br. 02/15– NABAVKA SIROVE NAFTE I DERIVATA NAFTE-OTVORENI POSTUPAK

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - rešenje

 Preuzmite dokument Građanski nadzornik - obaveštenje

 

 Preuzmite dokument Invitation of submit offers

 

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanje 1

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 2

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 3

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 4

 Preuzmite dokument Odgovori na pitanjа 5

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 1

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 3

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora za partiju 4

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci za partiju 2

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 1

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 2

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 3

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru partija 4

 

Prеgоvаrаčki pоstupаk bеz оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа zа Ugоvоr о prаvimа nа оpciјsku kupоvinu dеrivаtа nаftе ЈN 01/15

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоkrеtаnju prеgоvаrаčkоg pоstupkа bеz оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka

 Prеuzmitе dоkumеnt Оdlukа о dоdеli ugоvоrа

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

 

 Prеuzmitе dоkumеnt Notification on initiating a negotiated procedure without publication of the invitation to tender

 Prеuzmitе dоkumеnt Tender documents

 Prеuzmitе dоkumеnt Notification for extension of the deadline

 

 

 WEBGIS  GEOLISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Ukidanje pečata  ĐERDAP - Geopark  Šampioni bezgotovinskog plaćanja