Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za obnovlјive izvore energije » Takse

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za obnovlјive izvore energije

Takse

Tarifni broj 139.

 

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

6.120

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje

 

Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje

Tarifni broj 141.

 

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

2.020

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

25.020

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.420

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.210

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.110

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.620

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.210

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.110

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.620

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.210

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

2.020

Podaci za uplatu taksi:
Račun primaoca: 840-742221843-57
Model: 97
Poziv na broj: 50-016
Primalac: Republika Srbija

Dokaz o uplati takse smatra se dostavljen izvod banke.