Насловна » Министарство » Помоћници министра

Министарство

Помоћници министра

Проф. др Милош Бањац

Помоћник министра - Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Иван Јанковић

Помоћник министра – Сектор за геологију и рударство

Јелена Симовић

Помоћник министра – Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима

 

Овлашћења помоћника министра

Помоћник министра за свој рад одговара министру; помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада министарства за коју се образује сектор; помоћника министра поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  ЂЕРДАП - Геопарк  Шампиони безотовинског плаћања