Насловна » Министарство » Помоћници министра

Министарство

Помоћници министра

Проф. др Милош Бањац

Помоћник министра - Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Иван Јанковић

Помоћник министра – Сектор за геологију и рударство

Јелена Симовић

Помоћник министра – Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима

 

Овлашћења помоћника министра

Помоћник министра за свој рад одговара министру; помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада министарства за коју се образује сектор; помоћника министра поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19