Јованка Атанацковић

Јованка Атанацковић

Државна секретарка

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ:

Основну и средњу школу (Пожаревачку гимназију) завршила у Пожаревцу.

1994. године уписује Правни факултет Универзитета у Београду. Дипломирала 31.01.2000. године, са просечном оценом 9,12 (дипломирани правник – мастер, ниво у националној класификацији: VII-1).

Свеукупни победник такмичења у беседништву 1998. године Правног факултета, у току студија четврте године.

Победник такмичења у беседништву Sirmium Lux Verbi у Сремској Митровици, 1998. године.

Дана 09.05.2002. године положила правосудни испит са успехом “врло добро”  и проглашена најбољим кандидатом. Општи успех кандидата на правосудном испиту утврђује се са "положио са одликом", "положио врло добро", "положио" и "није положио (члан 18. став 2. Закона о правосудном испиту (Сл. гласник РС бр.16/97)).

Тренутно полазник Дипломатске академије Министарства спољних послова, уписна година 2020/2021.

Радно искуство:

Од заснивања радног односа, 05.12.2000. године, па надаље, обавља послове у струци, са високом стручном спремом, а од 23.07.2015. године налази се на положајима у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарству рударства и енергетике.

  • 26.11.2020. године постављена на положај државне секретарке у Министарству рударства и енергетике, на ком положају тренутно ради.
  • 05.11.2020. закључком Владе РС постављена на положај вршиоца дужности помоћнице министарке у Министарству рударства и енергетике, 
  • 31.08.2017.године постављена на положај помоћника министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
  • 25.02.2015. године закључком Владе РС постављена на положај в.д.помоћника министра - руководиоца Сектора за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност.
  • 23.07.2015. године закључком Владе РС постављена на положај в.д.помоћника министра - руководиоца Сектора за грађевинске послове и грађевинско земљиште у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Претходно радно искуство:

Датуми (од - до): Од 18. априла 2008. – 28.07.2015. године
Име и адреса послодавца: Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)
Тип пословања или сектор: Регистар привредних субјеката и  Регистар туризма  - корпоративно право и туризам
Занимање или позиција: Помоћник Регистратора

Датуми (од - до): 10.09.2003. - 18.05.2008. године
Име и адреса послодавца: Општинско јавно тужилаштво у Пожаревцу
Тип пословања или сектор: Самотално вођење преткривичног поступка, покретање кривичног поступка, подизање оптужних аката, подношење жалби
Занимање или позиција: Заменик јавног тужиоца

Датуми (од - до): 09.05.2002. - 10.09.2003. године
Име и адреса послодавца: Општинско јавно тужилаштво у Пожаревцу
Тип пословања или сектор: Кривично право
Занимање или позиција: стручни сарадник

Датуми (од - до): 05.12.2000. - 09.05.2002. године
Име и адреса послодавца: Општинско јавно тужилаштво у Пожаревцу
Тип пословања или сектор: Кривично право
Занимање или позиција: припавник

Датуми (од - до): 09.02.2000. – 05.12.2000.
Име и адреса послодавца: Општински суд у Пожаревцу
Тип пословања или сектор: Парнични, ванпарнични и кривични поступак
Занимање или позиција: Волонтер

Подаци из практичне примене стечених знања:

У току свог радног искуства, учествовала у бројним законодавним активностима, и то из области туризма, области тржишта хартија од вредности, затим о друштвима Venture capital (друштвима ризичног капитала), области становања и одржавања зграда, области комуналних делатности, планирању и изградњи, озакоњењу, закона у области енергетике, обновљивих извора енергије, рудасрва и геолошких истраживања и др.

У току рада у Агенцији за привредне регистре бавила се облашћу електронског права, модерних приступа регистрацији и вођењу јавних, централизованих електорнских база података, те систематичном и методолошком приступу изградње система е-управе.

Као члан тима РС учествовала у скрининг активностима за усаглашавање прописа РС са прописима ЕУ за област привредног права.

Специјална знања и вештине:

  • Рад на рачунару (Windows ос, MS Office – MS Word, web ретраживачи – Internet Explorer, као и коришћење више апликација за Е-маил и континуалну комуникацију – текст, аудио и видео)
  • Возачка дозвола Б категорије
  • Матерњи језик: Српски 
  • Други језик: Енглески (Читање: одлично, Писање: добро; Говор: одлично)