Милан Мацура
Милан Мацура

Милан Мацура

Помоћник министарке

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Био је стипендиста Владе Републике Србије и Града Београда за време основних академских студија.

Уписао је 2016. године мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду на међународно-правном модул и 2017. године одбранио мастер рад са просечном оценом 9.7 на тему „Правна природа Европске Уније“.

Поседује и други мастер Правног факултета Универзитета у Београду на правно-историјском модул, који је започео 2017. а завршио 2018. године са просечном оценом 9.88, на ком је одбранио мастер рад на тему „Антички корени јавног бележништва: упоредно-правна анализа“.

Докторске студије уписао је на Правном факултету Универзитета у Београду правно-историјском модул октобра 2018. године.

Своју научно-истраживачку активност исказао у више стручних и научних радова у часописима и наступима на симпозијумима и  конференцијама од међународног и националног значаја.

Поседује вишегодишње искуство и резултате остварене у учешћу и руковођењу у различитим органима извршне и законодавне власти у Републици Србији, као и у организацијама које није основане од стране Републике Србије.

Током студија обављао је функцију председника Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду у периоду 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 године.

Потпредседник The European Law Student Asosiation (ELSA) 2015/2016 и делегат Студентске Конференције Универзитета у Србији октобар 2017. – октобар 2019.

У периоду 2017/2018 обављао функцију председника Студентског парламента Универзитета у Београду, као и члана савета Правног факултета Универзитета у Београду 2015/2016 године, и то ван радног времена.

Од јуна 2017. године саветник је у Кабинету потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зоране З. Михајловић, а затим од октобра 2020. године исту функцију обавља у министарству рударства и енергетике, и то по основу Уговора о привременим о повременим пословима, где је стицао додатно радно искуство.

Члан надзорног одбора Универзитетског спортског савеза Београда децембар 2016. године и  председник Управног одбора спортског удружења Викторија октобар 2015. године, ван радног времена.

Након дипломирања, у јулу 2016. године, своје радно искуство на руководећем положају стиче у „BELLAS CENTAR“ д.о.о. у Ваљеву као руководилац кадровске, техничке и административне службе.

У мају 2018. године именован је за председника  Скупштине „Аеродроми Србије” д.о.o.  до децембра 2020.године.

Своја знања у области саобраћајног права унапредио је кроз рад у „Ivanković transport“ д.о.о. у Лазаревцу-Београду, где је као руководилац техничке службе био од 21.12.2020. године до 03.03.2021. године.

Као вршилац дужности помоћника министарке у Сектору за енергетску ефикасност и топлане, Министарства за рударство, и енергетику, постављен је од стране Владе у марту 2021. године, где и даље обавља функцију.

У априлу 2021. године, именован је за председника Скупштине Привредног друштва за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт” д.о.o.  

Говори и пише на енглеском језик, а служи се немачким.