Наталија Луковић
Наталија Луковић

Наталија Луковић

Помоћница министарке

Преко десет година искуства у приреми пројеката и реализацији инфраструктурних пројеката и техничкој помоћи, у износу до 900 милиона ЕУР, у областима енергетике, животне средине и рударства у јавном сектору, финансираном из претприступне помоц́и ЕУ, међународних финансијских институција и билатералних донатора.

Релевантна истицања радног искуства

Септембар 9.9.2021. - до данас:
Помоћница министарке за зелену енергију

Мај 18.5.2021. - септембар 9.9.2021.:
Министарство рударства и енергетике - Начелник одељења за управљање пројектима и стратешко планирање

 • Координирала припрему релевантних стратешких докумената као основа за међународну помоћ и такође, израду пројектних предлога за ИПА (ЕУ), WBIF (Инвестициони оквир за Западни Балкан), Инвестициони грант WBIF, међународних финансијских институција (Светска банка, ЕБРД, ЕИБ, КfW, JICA) и билатерланих донатора;
 • Преговорала са представницима Европске комисије, Делегације Европске уније у Републици Србији, међународним финансијских институција и билатералним донаторима за обезбеђивање фи-нансијских средстава за инфраструктурне пројекте и техничке помоћи у областима енергетике, животне средине и рударства
 • Кординирала имплементацију пројеката из сектора енергетике и рударства који се финансирају из ИПА фонда.
 • Кординирала израду стратешких докумената у сектору енергетике

Септембар 2014 – мај 18.5.2021.:
Министарство рударства и енергетике - Руководилац групе за припрему пројеката који се финансирају из претприступних фондова ЕУ и међународне помоћи

 • Координирам јединственом листом инфраструктурних пројеката у складу са Методологијом за приоритизацију инфраструктурних пројеката у сектору енергетике;
 • Координирам припрему релевантних стратешких докумената као основа за међународну помоћ и такође, израду пројектних предлога за ИПА (ЕУ), WBIF (Инвестициони оквир за Западни Балкан), Инвестициони грант WBIF, међународних финансијских институција (Светска банка, ЕБРД, ЕИБ, КfW, JICA) и билатерланих донатора;
 • Преговорам са представницима Европске комисије, Делегације Европске уније у Републици Србији, међународним финансијских институција и билатералним донаторима за обезбеђивање финансијских средстава за инфраструктурне пројекте и техничке помоћи у областима енергетике, животне средине и рударства

Пројекти

Алоцирање средстава за инфраструктурне пројекте из сектора електроенергетике, гаса и енергетске ефикасности:

 • Трансбалкански коридор електричне енергије фаза I – секције 2,3,4 (индикативни буџет 80,6 милиона ЕУР);
 • Гасна интерконекција Србија-Бугарска (85,5 милиона ЕУР);
 • Рехабилитација Војно медицинске академије (индикативни будзет 100 милиона ЕУР)

Децембар 2010. - септембар 2014. :
Министарство рударства и енергетике, Министарство инфраструктуре и Министарство енергетике, развоја и застите зивотне средине - Саветник, реализација пројеката који се финансирају из ЕУ у сектору енергетике

 • Припремала тендерску документацију у складу са ПРАГ правилима и обезбедила правовремено прослеђивање докумената на верификацију Министарства финансија
 • Уносила податке у план јавних набавки и грантова о прогресу извршења јавних набавки и предложене активности како би се релевантне процедуре примениле на време и у складу са правилима
 • Вршила надзор над реализацијом уговора и обављала верификације излазних пројектних резултата, а где је применљиво, на основу провера из канцеларије или на терену

Пројекти

Унапређење постојећег и развијање новог Катастра рударског отпада (2,1 милиона ЕУР) 

Новембар 2007. - децембар 2010.:
Министарство рударства и енергетике - Млађи саветник, праћење процеса европских интеграција и међународне сарадње

 • Кординирала у оквиру Министарства припрему извештаја о реализацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице
 • Кординирила процес хармонизације легислативе Европске уније са националним законодавством, за уношење у базу национално законодавство у склопу Националног програма за усвајање прописа ЕУ и за превод ЕУ законодавства у сектору енергетике и рударства
 • Организовала регионалне догађаје као што су Нафтни форум, састанак Сталне групе на високом нивоу и састанак Министарског савета у оквиру Енергетске заједнице

Образовање и вештине

 • Ghana International High School, сертификат Универзитета у Лондону, Акра, Гана
 • Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију, Универзитет у Београду, Београд
 • Дипломатска Академија Министарства спољних послова Републике Србије, Београд, Србија

Језици: билингвална- српски и енглески језик; течно говори, пише и разуме шпански; немачки језик ниво А2

Студијске посете/семинари

 • Семинар - “Serbia and the EU” - preparation for the candidacy”, Брисел, Белгија, октобар 2008;
 • Семинар - “Cohesion Policy and European Fund” for Candidate countries to the EU”, Барселона, Шпанија, децембар 2008;
 • Семинар - “Energy Policy” - third energy package - open energy market, energy efficiency, Брисел, Белгија, септембар 2009;
 • Семинар - “Energy Efficiency and Conservation”, Токио, Јапан, мај 2010;
 • Семинар - “Bio-energy”, Бангалор, Индија, октобар 2010;
 • Семинар - “Lobbying and Negotiations in the European Union”, Шевенинген, Холандија, децембар 2011;
 • Студијска посета – “Support to the EU negotiations for the Negotiations Group 22” (Structural and Cohesion Funds), Загреб и Љубљана, фебруар 2016;
 • Семинар - “Energy Diplomacy”, Софија, Бугарска, септембер 2017;
 • Тренинг програм Зеленог климатског фонда, Тбилиси, Грузија, март 2018;
 • Студијска посета- “Energy Efficiency in Buildings”, Лисабон, Португалија и Мадрид, Шпанија, фебруар/март 2020
 • Учествовала на међународним скуповима из области рударства и енергетике у Бриселу, Бечу, Сарајеву, Скопљу, Загребу, Софији

Хоби

Планинарење, хајкинг; писање кратких прича; популарна психологија; источњачка филозофија