Стевица Деђански
Стевица Деђански

Стевица Деђански

Државни секретар

Проф. др Стевица Деђански рођен је 1974 године у Вршцу, где је завршио основну и средњу школу.

На Техничком факултету у Чачку дипломирао је 2005 године. Магистрирао је на Факултету за пословне студије у Београду 2008. године.
Докторирао на истом факултету 2010 године. Као асистент у настави ради од 2008. године. У звање доцента биран је 2010 године на Факултету за пословне студије. У звање ванредног професора изабран је 2015. године на истом факултету.
Научна област којом се бави је економија. Предаје на предметима Економика пословања, Економика спољне трговине, Међународна трговина, Тржиште и политика конкуренције, Организационо понашање, Увод у бизнис.

Од 2020. године на Факултету друштвених наука реизабран у звање ванредног професора за научну област финансије.

Био је биран као народни посланик Скупштине Србије и АП Војводине у два мандата.

Од 2007-2012 године ангажован као саветник Председника Општине Вршац за привредне, спортске и културне односе са Русијом.

Од 1995-2017 године обавља дужност руководиоца контролног тела у дистрибуцији гаса ДП "Други октобар" у Вршцу.

Оснивач и члан УО Друштва српско – руског пријатељства "Никита Толстој" и српско – италијанског пријатељства "Gabriele D'Annunzio".

Председник Удружења за развој виноградарства и винарства "Винско село".

Председник НВО "Центар за развој међународне сарадње".

Аутор је преко 60 научних, стручних радова и монографије објављених у Србији и иностранству.

Организатор и учесник многобројних стручних међународних конференција у Београду, Бањалуци, Будимпешти и Москви које су се бавиле економијом, безбедношћу и енергетиком.

Члан удружења Fulbright & Friends.

Учесник International "Visitor Leadreship Program" (IVLP) у организацији "U.S. Department of State’s".

Говори енглески језик, служи се руским.

Ожењен, отац двоје деце.

Од августа 2017 обавља функцију државног секретара Министарства рударства и енергетике Републике Србије.