Зоран Лакићевић
Зоран Лакићевић

Зоран Лакићевић

Државни секретар

Дипломирао на Грађевинском факултету у Београду 1989. године. Стручно се усавршавао и стекао радно искуство радећи у инжењерским компанијама у Америци на руководећим позицијама инжењерских и финансијских пројеката из области заштите животне средине, грађевине и енергетике. Постдипломске студије завршио је на Факултету грађевинарства и заштите животне средине Универзитета у Калифорнији, Дејвис, 1995. године, а постдипломске студије из области финансија (MBA) завршио је на Универзитету у Чикагу, 2003. године.  

 

На руководећим позицијама у министарствима енергетике, грађевине и инфраструктуре управљао је припремом пројеката, финансијским уговарањем и реализацијом инвестиција из области енергетике и заштите животне средине, финансираним из билатералних међународних сарадњи, са Савезном Републиком Немачком, као и са Светском банком, ЕБРД-ом, КфВ-ом, ЦЕБ-ом и другим међународним финансијским институцијама.

 

Координира међународно финансирање пројеката инфраструктуре преко инвестиционих банака и одговоран је за праћење имплементације пројеката.  Из билатералне сарадње са СР Немачком руководио је припремом и реализацијом пројеката вредности преко 1,5 милијарди евра и реализовао пројекте у више од 50 општина у Србији из области енергетске ефикасности, заштите вода, водоснабдевања и топлотне енергије.  

 

Положио стручни државни испит за рад у државним органима Републике Србије, као и стручни испит из грађевине. Добитник награде као признање за побољшање техничке способности и професионалне стручности сарадника.