Група за информатичке послове

У Групи за информатичке послове обављају се послови који се односе на: примену информационих технологија у раду Министарства; одржавање инфраструктуре информационог система, сервера и рачунара са оперативним системима и апликацијама, активне и пасивне мрежне опреме и интернет линкова; послови безбедности информационог система у смислу Закона о информационој безбедности; развој и одржавање информационих система и база података, географског информационог система из делокруга рада Министарства; рад на изради информатичких пројеката и координација са унутрашњим јединицама Министарства у циљу развоја информационих система као и е-услуга у смислу Закона о електронској управи, као и други послови из делокруга Групе.