Важне везе

Влада Републике Србије
http://www.srbija.gov.rs/

Агенција за енергетику Србије
http://www.aers.rs/

Отворени подаци Министарства рударства и енергетике
https://data.gov.rs/sr/organizations/ministarstvo-rudarstva-i-energetike/

Катастар рударског отпада Министарства рударства и енергетике
https://kro.mre.gov.rs/jkro/

Геолошки завод Србије
http://www.gzs.gov.rs/

Министарство одбране
http://www.mod.gov.rs/

Министарство унутрашњих послова
http://www.mup.gov.rs

Министарство заштите животне средине
http://www.ekologija.gov.rs/

Министарство спољних послова
http://www.mfa.gov.rs/

Војна академија
http://www.va.mod.gov.rs/

Републички геодетски завод
http://www.rgz.gov.rs

Национална инфраструктура геопросторних података
http://www.geosrbija.rs/

Електропривреда Србије
http://www.eps.rs/

Електромрежа Србије
http://www.ems.rs/

Транснафта
https://transnafta.rs/

Србијагас
http://www.srbijagas.com/

ЈП ПЕУ Ресавица
http://www.jppeu.rs/

Заштитник грађана
http://www.ombudsman.rs/

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
http://www.poverenik.rs/

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
http://www.ramrrs.gov.rs/

Координационо тело за родну равноправност
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/