20.02.2023. - MEDGOLD ISTRAŽIVANJA - Решење о престанаку важења одобрења за примењена геолошка истраживања