Државни секретари и помоћници министра

Помоћници министра

 

Јована Јоксимовић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел: 011/3604 461

 Милан Алексић

Сектор за електроенергетику
Тел: 011/3604 426

 Маја Вукадиновић

Сектор за енергетску ефикасност и климатске промене
Тел: 011/3604 403

 Иван Јанковић

Сектор за геологију и рударство
Тел: 011/3122 852

 

Сектор за обновљиве изворе енергије
Тел: 011/3604 409