Секретаријат Министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови који су везани за кадровска, финансијска и информатичка питања, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима, као и други послови из делокруга Секретаријата.

 

Вељко Стаменковић
в.д. секретара Министарства
Тел: 011/3604 405

 

У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице: