Именик Министарства

Министарство рударства и енергетике

Краља Милана 36

Централа: 011/3346-755

Кабинет

Електронска пошта: kabinet@mre.gov.rs
Тел: 011/3346-755

Милан Новаковић
Шеф Кабинета
Телефон: 011/3346-755

Секретаријат министарства

Вељко Стаменковић
в.д. секретара Министарства
Тел: 011/3604 405

Бранислав Ђелић
Начелник одељења за материјално-финансијске послове
Тел: 011/3604 405

Информације од јавног значаја

Овлашћено лице испред Министарства рударства и енергетике је:

Вељко Стаменковић, в.д секретара Министарства

Електронска пошта: veljko.stamenkovic@mre.gov.rs

Лица која обрађују захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Миланка Марковић, Секретаријат Министарства

Електронска пошта: milanka.markovic@mre.gov.rs

Тел: +381 11 3604 443

Факс: +381 11 362-50-56

Михаило Милошевић, Сектор за геологију и рударство

Електронска пошта: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Тел: +381 11 310-00-15

Факс: +381 11 312-26-13

Прес служба

Електронска пошта: press@mre.gov.rs
Тел: 011/3604 519

Инспекције

Електроенергетска инспекција
Тел: 011/2856-145; 011/2856-141

Енергетска инспекција
Тел: 011/3110-028

Рударска и геолошка инспекција
Тел: 011/3122-876; 011/ 3110-051

Инспекција опреме под притиском
Тел: 011/2856-143; 011/2856-124

Сектори

Сектор за електроенергетику
Тел: 011/3604 426

Сектор за нафту и гас
Тел: 011/3604 461

Сектор за енергетску ефикасност и климатске промене
Тел: 011/3604 410

Сектор за обновљиве изворе енергије
Тел: 011/3604 410

Сектор за геологију и рударство
Тел: 011/3122 852

Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима
Тел: 011/3604 461

Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности

Контакт телефони:

+381 11 6962143

+381 11 6962142

+381 11 6362132

 

Email: energetska.efikasnost@mre.gov.rs

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја испред Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности:

 

Сенида Тахирбеговић, начелник Одељењa за спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности.

Email: senida.tahirbegovic@mre.gov.rs

 

Лицa која обрађују захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

 

Сандра Митић, Група за припрему и спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у секторима домаћинства, јавном сектору, индустрији, комерцијалном сектору и МСП.

Email: sandra.mitic@mre.gov.rs

Тел: +381 11 6362132

 

Сунчица Бојовић, Група за припрему и спровођење програма и пројеката енергетске ефикасности који се реализују у сарадњи са међународним финансијским институцијама и донаторима.

Email: suncica.bojovic@mre.gov.rs

Тел: +381 11 6962143

 

Управа за резерве енергената

Контакт телефони су: 011/3604 420 и 011/3604 407