04.07.2023. - "РАС ГАС" д.о.о. Крагујевац - Записник о извршеном контролном инспекцијском надзору

Преузмите документ У складу са чланом 78. став 2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) јавно се доставља записник о извршеном контролном инспекцијском надзору број:314-01-00038/172023-09 од 04. јула 2023. године које се односи на надзирани субјект "РАС ГАС" д.о.о. Крагујевац складиште течног нафтног гаса у Баљевцу, адреса: Милутина Вујовића 2, Баљевац, Рашка