- Јавне консултације и јавна расправа на извештај о стратешкој процени утицаја ИНЕКП-а

22.6.2023.

Министарство рударства и енергетике позива стручну јавност и друга заинтересована лица да у периоду од 22. јуна 2023. до 05. августа 2023. упути своје коментаре и сугестије на Извештај о стратешкој процени утицаја Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, на животну средину и на тај начин допринесе квалитету израде овог важног стратешког документа у области енергетике.

Коментари и сугестије се могу доставити на два начина:

1. Путем Обрасца за достављање коментара који се заједно са Извештајем о стратешкој процени утицаја Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, на животну средину и пратећом документацијом налази испод и послати на адресу електронске поште: inecp.konsultacije@mre.gov.rs

2. Путем портала еКонсултације на адреси: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1