- Јавнe консултације и јавна расправа на предлог уредбе о утврђивању ИНЕКП-а

13.6.2023.

Министарство рударства и енергетике позива стручну јавност и друга заинтересована лица да у периоду од 13. јуна 2023. до 28. јула 2023. упути своје коментаре и сугестије на Предлог Уредбе о утврђивању Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, и на тај начин допринесе квалитету израде овог важног стратешког документа у области енергетике.

Коментари и сугестије се могу доставити на два начина:

1.    Путем Обрасца за достављање коментара који се заједно са Предлогом Уредбе о утврђивању ИНЕКП-а и пратећом документацијом налази испод и послати на адресу електронске поште: inecp.konsultacije@mre.gov.rs
2.    Путем портала еКонсултације на адреси: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1

Министарство рударства и енергетике позива стручну јавност и друга заинтересована лица да у периоду од 22. јуна 2023. до 05. августа 2023. упути своје коментаре и сугестије на Извештај о стратешкој процени утицаја  Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, на животну средину  и на тај начин допринесе квалитету израде овог важног стратешког документа у области енергетике.

Коментари и сугестије се могу доставити на два начина:

1.    Путем Обрасца за достављање коментара који се заједно са Извештајем о стратешкој процени утицаја  Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, на животну средину и пратећом документацијом налази испод и послати на адресу електронске поште: inecp.konsultacije@mre.gov.rs

2.    Путем портала еКонсултације на адреси: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1