Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ (SURCE)

Како до субвенција за унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима?

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“ је петогодишњи пројекат Министарства рударства и енергетике и Светске банке којим омогућавамо субвенције домаћинствима за спровођење мера енергетске ефикасности – замена столарије, изолације, фасаде, кровова, неефикасних котлова, уградња топлотних пумпи и постављање соларних панела и колектора.

Грађани ће моћи да се пријаве за субвенције у локалним самоуправама које су закључиле уговор са Министарством о суфинансирању програма у текућој години. (листа ће бити објављена на сајту Министарства средином маја месеца)

Министарство је расписало јавни позив за јединице локалне самоуправе и градске општине заинтересоване за учешће у пројекту, који траје до 29. априла, што значи да ће до средине маја бити познато у којим локалним самоуправама и градским општинама грађани могу да конкуришу за субвенције.

Након објављивања коначног списка учесника у програму, почеће расписивање јавних позива за грађане у локалним самоуправама и градским општинама.

Документација за пријављивање на конкурс:

  1. Преузмите пријавни образац на сајту општине/града или у њиховим просторијама.
  2. Позовите једног од понуђених извођача радова (списак извођача радова са сајта општине/града), како бисте добили предрачун за радове које желите да спроведете у свом домаћинству да би га енергетски унапредили.
  3. Фотокопирајте рачун за струју за неки од претходних месеци, у ком морате да имате потрошњу већу од 100 kWh.
  4. Очитајте личну карту.
  5. Припремите копију доказа о власништву и легалности објекта за који конкуришете.
  6. Доставите у затвореној коверти (лично на портирници града/општине или препорученом поштом) све попуњене и потписане пријавне обрасце, уз сву пратећу документацију, са назнаком ,,Пријава за јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова - не отварати'', са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Учешћем у пројекту грађани могу да остваре субвенције у износу до 65 одсто вредности инвестиција за замену столарије, изолације, фасаде, неефикасних котлова, уградњу топлотних пумпи и постављање соларних панела и колектора.

За грађане који живе у становима, доступне мере су: замена столарије, неефикасних котлова котлом на гас и уградња топлотних пумпи.

Новина је да од ове године издвајамо значајно веће субвенције за енергетски угрожена домаћинства којима дајемо субвенције до 90 одсто вредности енергетске санације.

У Србији се троши три и по пута више енергије у односу на европски просек, због чега подржавамо грађане да примене мере енергетске ефикасности у својим домаћинствима како би остварили уштеде енергије између 25 и 30 одсто, повећали комфор становања и смањили емисије штетних гасова.

У 2023. години обезбедили смо 1,79 милијарди динара бесповратних средстава за санацију скоро 10.000 домаћинстава у 131 локалној самоуправи у Србији, чиме су постигнуте уштеде енергије једнаке годишњој производњи градске топлане у Нишу, односно смањењу емисије угљен-диоксида коју производи око 28.000 аутомобила, док ове године због изузетног интересовања очекујемо да ће њихов број бити већи. До краја 2027. године, планирамо да санирамо око 50.000 домаћинстава широм земље.

У реализацији Пројекта посебна пажња посвећује се транспарентности и јасном и правовременом информисању свих заинтересованих страна. У ту сврху објављује се листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту.

Питања и жалбе у вези реализације пројекта је потребно упутити електронском поштом или телефоном локалним пултовима наведеним у табели Листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту и најбитније информације.

Ако заинтересована страна није добила одговор или није задовољна одговором локалног пулта, своје питање или жалбу може да упути централном пулту за жалбе и информације (контакт подаци у документу Жалбени механизам за пројекат).