* Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (28.2.2024.)

Министарство рударства и енергетике – Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-407/2024-1 од 30. јануара 2024. године, оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА