-- Jавни позив за доделу средстава ради финансирања пројеката унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/23

18.04.2023.

Најважније информације о Jавном позиву:

 

• У поглављу V. Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2023. години, („Службени гласник РСˮ, број 29/23), коју спроводи Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, као орган у саставу Министарства рударства и енергетике, предвиђено је да ће се за реализацију Програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у 2023. години користити средства Управе која су обезбеђена на основу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22);

• Предмет јавног позива је финансирањe пројеката унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, у складу са Правилником о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РС”, број 12/22)

• Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе и градске општине;

• Крајњи рок за подношење пријава je 02. јун 2023. године до 12.00 часова. Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике, Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Немањина 22-26, Београд и буду оверене печатом пријема до 12.00 часова, 02. јуна 2023. године;

• Одлука о избору пројеката биће објављена на интернет страници Министарства: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

• За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: energetska.efikasnost@mre.gov.rs