--Реализација јавног позива за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, ЈП 2/23

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане“ предвиђа доделу бесповратних средстава за реализацију мера енергетске санације домаћинствима на територији јединица локалних самоуправа сa којима је Министарство закључило уговор о суфинансирању Програма енергетске санације. Бесповратна средства која ће бити додељена грађанима обезбеђена су у сарадњи са Светском Банком и са јединицама локалне самоуправе и биће додељивана путем јавних позвива које ће расписати јединице локалне самоуправе. Привредни субјекати и грађани ће моћи да се пријављују током целе године, т.ј. све до утрошка обезбеђених средстава.

Основни циљ Пројекта је подстицање инвестирања у побољшање енергетске ефикасности и у примену „чистих енергија“, као и ширење свести о неопходности рационалног управљања енергијом.

У реализацији Пројекта посебна пажња посвећује се транспарентности и јасном и правовременом информисању свих заинтересованих страна.

У ту сврху објављује се листа јединица локалних самоуправа које учествују у Пројекту, са адресама интернет страница на којима су објављени јавни позиви за привредне субјекте и јавни позиви за грађане.