Десет градова и општина у Србији унапредиће своје системе даљинског грејања и заштиту животне средине преласком на коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ), кроз нови пројекат Министарства рударства и  енергетике вредан 40,5 милиона евра.