SEEPEX је 25. јула 2023. у 10:00, успешно покренуо српско континуално унутардневно тржиште електричне енергије.