Европска комисија је, посредством Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) одобрила 8,44 милиона евра бесповратне помоћи у области енергетике који ће бити искоришћени за финансирање реконструкције ХЕ Бистрица и израду Студије изводљивости са Проценом утицаја на животну средину за пројекат Централно-балканског коридора. Реализација ових пројеката допринеће повећању производних капацитета из обновљивих извора енергије, као и преносних капацитета повезивањем Србије са источним и западним суседима чиме постајемо значајно енергетско чвориште европског електроенергетског система. Скоро једна трећина од укупно одобрених средстава намењена је за пројекте у области енергетике.