На основу Јавног позива за доделу средстава за унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у градовима и општинама, који је расписан у априлу ове године, Министарство рударства и енергетике одобрило је финансирање пројеката у 21 локалној самоуправи, за шта је обезбеђено 665 милиона динара.