Републичка рударска инспекција извршила је ванредни инспекцијски надзор у JП ПЕУ Ресавица, Рудник Лубница погон сепарација у месту Грљан. Прелиминарним извештајем констатовано је да је у јутарњим часовима дана 3. новембра 2023. године вршено чишћење бункера готових производа ситног угља од залепљеног угља на ободима бункера. Радове на чишћењу су вршила три запослена рудника Лубница.