Informator o radu

Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator o radu Ministarstva rudarstva i energetike, a koji se objavljuje se putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu, koji vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:

Dubravka Đedović, ministar rudarstva i energetike, na osnovu člana 23. st. 1. i 2. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (,,Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21)

Informator je izrađen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti (“Sl. glasnik RS“ broj 10/22) koje je stupilo na snagu 05.02.2022.godine.

Na internet stranici Poverenika: https://informator.poverenik.rs/informator?org=GsYe64Nn3WjDEB3iY, možete se informisati o Informatoru o radu za Ministarstvo rudarstva i energetike.

Lice određeno za unos podataka u Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu na portalu Poverenika:

Milanka Marković

milanka.markovic@mre.gov.rs

Tel: +381 11 3604 443