Sekretarijat Ministarstva

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi koji su vezani za kadrovska, finansijska i informatička pitanja, usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju sa drugim organima, kao i drugi poslovi iz delokruga Sekretarijata.

 

Veljko Stamenković
v.d. sekretara Ministarstva
Tel: 011/3604 405

 

U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: