Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ (SURCE)

Kako do subvencija za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima?

Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je petogodišnji projekat Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke kojim omogućavamo subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

U Srbiji se troši tri i po puta više energije u odnosu na evropski prosek, zbog čega podržavamo građane da primene mere energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima kako bi ostvarili uštede energije između 25 i 30 odsto, povećali komfor stanovanja i smanjili emisije štetnih gasova.

Građani će moći da se prijave za subvencije u lokalnim samoupravama koje su zaključile ugovor sa Ministarstvom o sufinansiranju programa u tekućoj godini. (Lista jedinica lokalnih samouprava i gradskih opština koje učestvuju u Projektu i najbitnije informacije – kada bude objavljena)

Ministarstvo je raspisalo javni poziv za jedinice lokalne samouprave i gradske opštine zainteresovane za učešće u projektu, koji je trajao do 29. aprila, što znači da će do sredine maja biti poznato u kojim lokalnim samoupravama i gradskim opštinama građani mogu da konkurišu za subvencije.

Nakon objavljivanja konačnog spiska učesnika u programu, očekujemo da će od juna meseca početi raspisivanje javnih poziva za građane u lokalnim samoupravama i gradskim opštinama.

Dokumentacija za prijavljivanje na konkurs:

  1. Preuzmite prijavni obrazac na sajtu opštine/grada ili u njihovim prostorijama.
  2. Pozovite jednog od ponuđenih dobavljača sa sajta opštine/grada, kako biste dobili predračun za radove koje želite da sprovedete u svom domaćinstvu da bi ga energetski unapredili.
  3. Fotokopirajte račun za struju za neki od prethodnih meseci, u kom morate da imate potrošnju veću od 100 kWh.
  4. Očitajte ličnu kartu.
  5. Pripremite kopiju dokaza o vlasništvu i legalnosti objekta za koji konkurišete.
  6. Dostavite u zatvorenoj koverti (lično na portirnici grada/opštine ili preporučenom poštom) sve popunjene i potpisane prijavne obrasce, uz svu prateću dokumentaciju, sa naznakom ,,Prijava za javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova - ne otvarati'', sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Učešćem u projektu građani mogu da ostvare subvencije u iznosu do 65 odsto vrednosti investicija za zamenu stolarije, izolacije, fasade, krovova, neefikasnih kotlova i postavljanje solarnih panela i kolektora.

Novina je da od ove godine izdvajamo značajno veće subvencije za energetski ugrožena domaćinstva kojima dajemo subvencije do 90 odsto vrednosti energetske sanacije.

U 2023. godini obezbedili smo 1,79 milijardi dinara bespovratnih sredstava za sanaciju skoro 10.000 domaćinstava u 131 lokalnoj samoupravi u Srbiji, čime su postignute uštede energije jednake godišnjoj proizvodnji gradske toplane u Nišu, odnosno smanjenju emisije ugljen-dioksida koju proizvodi oko 28.000 automobila, dok ove godine zbog izuzetnog interesovanja očekujemo da će njihov broj biti veći. Do kraja 2027. godine, planiramo da saniramo oko 50.000 domaćinstava širom zemlje.

U realizaciji Projekta posebna pažnja posvećuje se transparentnosti i jasnom i pravovremenom informisanju svih zainteresovanih strana.
U tu svrhu objavljuje se lista jedinica lokalnih samouprava i gradskih opština koje učestvuju u Projektu.
Pitanja i žalbe u vezi realizacije projekta je potrebno uputiti elektronskom poštom ili telefonom lokalnim pultovima navedenim u tabeli Lista jedinica lokalnih samouprava i gradskih opština koje učestvuju u Projektu i najbitnije informacije.
Ako zainteresovana strana nije dobila odgovor ili nije zadovoljna odgovorom lokalnog pulta, svoje pitanje ili žalbu može da uputi centralnom pultu za žalbe i informacije (kontakt podaci u dokumentu Žalbeni mehanizam za projekat).