Informacije od javnog značaja

Informacije od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljen je institut Poverenika za informacije od javnog značaja, kao samostalanog državnog organa, koji je nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Organ vlasti dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ako organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Odgovorno lice u organu vlasti u skladu sa ovom zakonom određuje jedno ili više službenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ispred Ministarstva rudarstva i energetike je:

Veljko Stamenković, v.d sekretara Ministarstva
veljko.stamenkovic@mre.gov.rs

Lica koja obrađuju zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Milanka Marković, Sekretarijat Ministarstva - za oblast energetike
milanka.markovic@mre.gov.rs

Mihailo Milošević, Sektor za geologiju i rudarstvo - za oblast geologije i rudarstva
mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti:

Obaveza ovlašćenog lica je da prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.