Projekat „ Energetska sanacija stambenih, više-porodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja – Javni ESCO Projekat“

Projekat „Energetska sanacija stambenih, više-porodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja – Javni ESCO Projekat“ predviđa dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju mera energetske sanacije stambenih, više-porodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja na teritoriji jedinica lokalnih samouprava sa kojima je Ministarstvo dogovorilo učešće u Projektu. Projekat se priprema u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Bespovratna sredstva će biti dodeljena građanima za potrebe pripreme elaborata energetske efikasnosti i odgovarajućih studija, kao i za finansiranje samih investicija u iznosu od 50%. Preostalih 50% vrednosti investicija građani će otplaćivati od ušteda za grejanje gde će se voditi računa da ukupan iznos godišnjeg izdatka za grejanje i otplate investicija u zbiru, ne prelazi ili bude minimalno iznad vrednosti računa koji su stanari plaćali godišnje po paušalnom sistemu a pre energetske sanacije.

U toku je realizacija javnog poziva za prijavu zainteresovanih stambenih zajednica u 16 gradova i opština.

Očekuje se da će implementacija mera energetske efikasnosti u okviru ovog projekta doprineti uštedom energije od više od 35 odsto. Ključni efekti Projekta za građane su:

  • Produženje veka trajanja objekata.
  • Povećanje uslova ugodnosti boravka korisnika objekata i stanara.
  • Finansiranje projekta iz postignutih ušteda.
  • Značajno povećanje vrednosti nekretnina koje su predmet sanacije, bez ličnog kreditnog zaduženja samih korisnika.
  • Mogućnost uticanja na sopstvenu potrošnju toplotne energije za grejanje i smanjenje računa za grejanje kao i troškova za hlađenje prostora u letnjem periodu.
  • Sanacija dotrajalih fasada i krovova i smanjenje rizika od povređivanja stanara i prolaznika u slučaju nepredviđenih događaja.
  • Smanjenje troškova održavanja.

Procenjuje se da u okviru projekta se energetski sanira više od 500 stambenih zgrada, površine oko milion kvadratnih metara. Sprovođenje mera energetske efikasnosti omogućiće uštede energije od više od 35 odsto, odnosno 81.000 MWh godišnje, kao i smanjenje emisija ugljen-dioksida od 20.000 tona CO2 godišnje. Pored smanjenja troškova za grejanje, ključni cilj projekta je da se omogući prelazak na naplatu po utrošku svih potrošača koji trenutno plaćaju uslugu grejanja paušalno.

U realizaciji Projekta posebna pažnja posvećuje se transparentnosti i jasnom i pravovremenom informisanju svih zainteresovanih strana.
U tu svrhu objavljuje se lista jedinica lokalnih samouprava i gradskih opština koje učestvuju u Projektu, sa adresama internet stranica na kojima su objavljeni javni pozivi za stambene zajednice, kao i podaci o lokalnim centrima (pultovima) za informacije.

Pitanja i žalbe u vezi realizacije projekta je potrebno uputiti elektronskom poštom ili telefonom lokalnim pultovima navedenim u tabeli Lista jedinica lokalnih samouprava i gradskih opština koje učestvuju u Projektu i najbitnije informacije.

 

Konkursi