Sektor za naftu i gas

U Sektoru za naftu i gas obavljaju se poslovi koji se odnose na: naftnu i gasnu privredu; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehničkih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u ovoj oblasti; izradu energetskog bilansa Republike Srbije u ovoj oblasti; pripremu predloga mera Vlade u slučaju poremećaja u snabdevanju i ugrožavanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom, operativne rezerve nafte i derivata nafte; markiranje i monitoring kvaliteta derivata nafte; cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte i gasa i opreme pod pritiskom; izdavanje energetskih dozvola za energetske objekte u oblasti nafte i gasa, izdavanje saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe, obezbeđivanje uslova za funkcionisanje preduzeća u oblasti naftne i gasne privrede; koordinaciju poslova u vezi sa projektima i investicijama u oblasti nafte i gasa; praćenje ostvarenja strategije energetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Pravilnikom o podacima koji se dostavljaju Ministarstvu nadležnom za poslove energetike u vezi sa razvojem i investicijama, remontima i prekidom rada postrojenja ("Službeni glasnik RS" broj 88/17) bliže se propisuju rokovi, sadržaji, način dostavljanja podataka koje su energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje derivata nafte, proizvodnje biogoriva, namešavanje biogoriva u derivate nafte i skladištenja nafte, derivata nafte i biogoriva dužni dostavljati ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Adresa elektronske pošte: investicije@mre.gov.rs