Nadležnosti i organizaciona struktura

Uprava za rezerve energenata

U Upravi za rezerve energenata (u daljem tekstu: Uprava) obavljaju se izvršni i stručni poslovi koji se odnose na: formiranje, održavanje i puštanje na tržište obaveznih rezervi prirodnog gasa i obaveznih rezervi nafte i derivata nafte; zaključivanje ugovora o kupovini i prodaji prirodnog gasa, kao i pozajmicama prirodnog gasa radi formiranja, održavanja i puštanja na tržište obaveznih rezervi; pripremu i praćenje realizacije dugoročnog, srednjoročnog i godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi, određivanje prioriteta i predlaganje odgovarajućih mera i aktivnosti; vođenje registra obaveznih rezervi; izveštavanje Vlade o realizaciji godišnjeg programa obaveznih rezervi prirodnog gasa; izveštavanje Vlade o količini, strukturi, razmeštaju i raspoloživosti obaveznih rezervi prirodnog gasa; saradnju i koordinaciju sa nadležnim državnim organima; praćenje realizacije međudržavnih ugovora i sporazuma koji se odnose na obavezne rezerve; pripremu ugovora i izradu akata u vezi sa obaveznim rezervama, kao i drugi poslovi iz delokruga Uprave.

Za obavljanje poslova iz zakonom utvrđenog delokruga Uprave obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: 

  • Grupa za Centralno skladišno telo – CST;
  • Grupa za poslove javnih nabavki, finansijske i opšte poslove.