Pomoćnica ministarke rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene Maja Vukadinović rekla je da resorno ministarstvo realizuje nekoliko projekata kojim se pruža podrška u energetskoj sanaciji domaćinstava, stambenih zgrada i javnih objekata.